logo

Tshegofatso Chindo

Tshegofatso Chindo o belegwe ka 2000-05-09.Tshegofatso o tswa ale ko Ramokokastad (phadi) near Mogwase. O thomile dithuto tsa gage ko Phadi primary school a feletse di thuto tsa gagwe ko Mphela secondary school.

Tshegofatso ke wa leloko LA NPO o thusa Bana ba kgodiso ECD LE Banareng ECD. Tshegofatso o mo lelokong LA NGO organisation le bediwa Itebogeng act &culture

Ke ithutile gore ga o Bua o lella ke o healangĀ  teng…. ga wa tshwana go nna ka pain ka gore o feletsa o loss le weight